SZOLGÁLTATÁSAINK

Szolgáltatásaink építőipari cégek részére

^

Tervezési alatérkép készítése:

A tervezési munkák előtt érdemes egy részletes alaptérkép összeállítása, készítése.Ez a térkép az ingatlan nyilvántartási tartalmon túlmenően ábrázolja, az egyes szakágazat tervezők igényeinek megfelelően, a tervezési területen lévő tereptárgyakat, építményeket, kerítéseket, utakat, közmű szerelvényeket, növényzetet, azaz 100 százalékban tartalmazza a terepi tartalmat.A tervezési alaptérképre külön kérésre felkerülhet a meglévő közműhálózat is. Nagyobb magasságkülönbségek esetén felületábrázolás is szükséges, ilyenkor szintvonalakat, rétegvonalakat felszerkesztve úgynevezett szintvonalas alaptérkép készül.

^

Megvalósulási térkép készítés:

Egy projekt, vagy fejlesztés lezárását követően elengedhetetlen a dokumentáció készítése, mely alapján az elvégzett munkát át lehet adni a megrendelő/beruházó részére a későbbi minőségellenőrzés céljából, esetlegesen felmerülő vitás kérdések (terv – megvalósult állapot összevetése) rendezésének érdekében. Ilyen dokumentáció egyik típusa lehet a megvalósulási térkép, melynek elkészítési módját nagyban befolyásolja az elvégzett fejlesztés, vagy projekt milyensége.

A beruházások utolsó fázisa tehát a megvalósulási térképek elkészítése, amely megvalósult tényleges helyszíni állapot – térképi megjelenítését jelenti. E dokumentáció feladata, a megvalósult és a tervezett állapot közötti eltérések kimutatása továbbá a használatba vételi dokumentáció elengedhetetlen tartozéka.

^

Szintvonalas helyszínrajz készítés (telek felmérés):

Domborzat ábrázolási módszer, a szintvonal minden egyes pontja a tengerszinttől azonos távolságra (magasságra) van.

Szintvonalak segítségével a terepviszonyok érzékelhetőségét könnyíthetjük meg.

A szintvonalas helyszínrajz elkészítésének célja, a tervezéshez szükséges terepviszonyok pontos ismerete.

Földmérési módszerekkel a földmérő meghatározza a terület terepszintjét és a területen található tereptárgyakat (épületek, fák, utak, járdák, kerítések, támfalak, árkok, közművek…).Célszerű az elkészült rajzra rávezetni a földhivatali jogi birtokhatár vonalakat.10%-nál nagyobb lejtésű területről kötelező elkészíttetni a szintvonalas (rétegvonalas) geodéziai felmérést.

^

Közműtérkép készítés:

  • Megépült közműhálózatok felkutatása, felmérése, felvezetése a digitális közműtérképre
  • Digitális közműtérképek készítése, változásvezetése
  • Szakági térinformatikai rendszerek adatainak számítógépes feltöltése
  • Közmű-szakágak (víz- és szennyvíz, gázellátás, távhőellátás, távközlés, elektromos hálózat, csapadékcsatorna-hálózat, stb.) teljes körű geodéziai felmérése, térképezése
  • Újonnan épülő nyomvonalak geodéziai felügyelete, vízszintes és magassági értelmű kitűzése

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Készítette: WEBOSOFT

Nyomtatványok

Jogszabályok

Földhivatali portál

2021 © KELETGEO.HU | Minden jog fenntartva.